• Sandoz inom endokrinologi
    Sandoz – En pionjär och global ledare för biosimilarer. Sandoz möjliggör behandling för fler patienter inom området endokrinologi.
  • Sandoz utveckling av biosimilarer
    Sandoz - Vår vision är att alla ska ha tillgång till bästa tänkbara behandling.
  • Biosimilarindex
    Biosimilarindex är ett mått på vilken roll biosimilarer spelar i den svenska hälso- och sjukvården. Ju större användning desto högre index.
Sandoz – En pionjär och global ledare för biosimilarer. Sandoz möjliggör behandling för fler patienter inom området endokrinologi
Sandoz - Vår vision är att alla ska ha tillgång till bästa tänkbara behandling.
Biosimilarindex är ett mått på vilken roll biosimilarer spelar i den svenska hälso- och sjukvården. Ju större användning desto högre index.
Ta del av de senaste vetenskapliga upptäckterna inom olika områden av endokrinologi via direktrapporter från internationella kongresser.

Läkemedel och administration

Somatropin från Sandoz.
SurePal™ - Administrationsguide | SandozPRO Sweden
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Sandoz avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
NR2106186075
×

Ask Speakers