Nedan finner du svar på vanliga frågor om SurePal™ Hittar du inte svaret är du alltid välkommen att kontakta din lokala Sandoz-representant.
 

Hur länge kan man använda en SurePal™?

Från det att man har börjat använda SurePal™ kan den användas i upp till två år. Påminn gärna din patient att notera datum för första användning exempelvis i den bruksanvisning som medföljde injektionspennan. SurePal™ ska bytas mot en ny efter två år.
 

Vilka kanyler kan man använda tillsammans med SurePal™?

BD kanyler för engångsbruk ska användas tillsammans med SurePal™: 29 G (12,7 mm), 31 G (8 mm) eller 31 G (5 mm).
 

Vad gör man om ampullen inte passar ihop med pennan?

Om penna och ampull inte passar ihop kan det bero på olika orsaker:

  • 1. Kanske försöker patienten sätta en ampull med fel dosstyrka i pennan? Säkerställ att patienten har rätt SurePal™ penna for din förskrivna dosstyrka.
  • 2. Ampullen har inte monterats korrekt. Instruera patienten att låta ampullen glida ner i låsringen med den smalare änden neråt och den tjockare änden uppåt, samt att försiktigt vrida ampullen och samtidigt dra den neråt i låsringen tills hen hör ett klick.

 

Varför är dosminnet dolt?

Dosminnet är inte tänkt att ändras ofta och ska bara justeras när dosen ändras. Lockets utformning minskar risken för att oavsiktligt råka ändra sin dagsdos.

 

När under injektionen med SurePal™ ska patienten börja räkna till 10

Instruera patienten att börja räkna till 10 efter att dosknappen har slutat snurra och samtidigt hålla kvar injektionsknappen. Efter patienten har räknat till 10 så ska injektionsknappen släppas tillbaka och nålen försiktigt dras ut ur huden.

 

Vad gör man om det droppar vätska från kanylspetsen efter injektionen?

Efter injektionen med SurePal™ ska kanylen sitta kvar i huden under 10 sekunder för att man ska vara säker på att injektionen tas upp fullständigt. Kanylen ska omedelbart tas loss från pennan efter avslutad injektion. Eventuella droppar från kanylen påverkar inte den givna dosens exakthet och de gör ingen skada om de skulle hamna på huden.

 

Hur kan patienten återställa inställningen på SurePal™, om den skulle vara fel?

Genom att vrida loss låsringen från pennan (tillsammans med ampullen om den redan har placerats i låsringen), och sedan föra injektionsknappen i riktning mot pennans spets så återställs siffrorna i dosfönstret till 0,0.

 

Vad ska patienten göra med kanylen och övrigt avfall efter injektionen

Efter injektionen av tillväxthormon ska patienten sätta tillbaka det yttre kanylskyddet på kanylen. Om nåldöljaren har använts så ska den avlägsnas först. Instruera patienten att hålla pennan i låsringen och skruva loss kanyl och kanylskydd som en enhet varpå kanyl och kanylskydd placeras i kanylbehållaren. När kanylbehållaren är full så kan patienten lämna in den till sitt lokala apotek.  

 

Hur rengörs SurePal™?

Pennan ska rengöras med en torr, luddfri trasa. Instruera Patienten att inte använda vätskor eller rengöringsmedel.

 

Vad gör jag patientens SurePal™ går sönder?

Om din patients SurePal™ har gått sönder, eller inte längre fungerar som den ska, vänder du dig till din Sandoz-representant för att få en ny. 

 

Hur ska SurePal™ kasseras?

Patienten kan lämna sin förbrukade SurePal™ på sitt lokala apotek för korrekt återvinning.

Klicka här för att se en steg-för-steg-video om hur man använder SurePal™-pennan. →

 
Referenser
Omnitrope Expert Course_Nov 2020 job code: 100946
NR2211240241_11/2022
×

Ask Speakers