Vår vision är att alla ska ha tillgång till bästa tänkbara behandling. 

70 år med bioteknik

 • En branschledande division inom Novartis, med 70 års kunskap av bioteknik.
   

500 miljoner patienter

 • Våra biosimilarer marknadsförs i 86 länder och är tillgängliga för en halv miljard patienter. Vår samlade erfarenhet är nästan 350 miljoner patientdagar1.
   

8 godkända biosimilarer

 • Vi lanserade världens första biosimilar i EU 20062. Idag har vi åtta godkända biologiska läkemedel i EU3, varav sju är tillgängliga i Sverige.
   

En vision om en friskare värld

 • Vårt enda syfte: alla i världen ska ha tillgång till bästa tänkbara behandling.
   

En ambition att utveckla svensk sjukvård

 • Genom nära samarbeten vill vi med påhittighet och klokskap bidra till att förbättra och utveckla den svenska sjukvården.
 

 

Åtta godkända biosimilarer i EU2,3

 

 

Referenser:
1. Sagi R, et al. Pharmacovigilance of Biologics in a Multisource Environment. J Manag Care Spec Pharm. 2017;23(12):1249-1254.
2. Schiestl M, et al. Ten years of biosimilars in Europe: development and evolution of the regulatory pathways. Drug Des Devel Ther 2017;11:1509-1515

3. Europeiska läkemedelsmyndigheten,. EMEA. European public assessment reports
4. SPC Omnitrope®
5. Binocrit® (marknadsförs ej i Sverige)
6. SPC Zarzio®
7. SPC Erelzi®
8. SPC Rixathon®
9. SPC Zessly®
10. SPC Hyrimoz®
11. SPC Ziextenzo®
För SPC se FASS.se
NR2010275313 (Oktober 2020)
×

Ask Speakers