• Sandoz inom onkologi
    Sandoz - Vår vision är att alla ska ha tillgång till bästa tänkbara behandling.
  • Biosimilarindex
    Biosimilarindex är ett mått på vilken roll Biosimilarer spelar i den svenska hälso- och sjukvården. Ju större användning desto högre index.
  • 5 nyckelfakta om biosimilarer
    Biosimilarer är biologiska läkemedel med samma effekt, säkerhet och kvalitet som referensläkemedlet.
Sandoz - Vår vision är att alla ska ha tillgång till bästa tänkbara behandling.
Biosimilarindex är ett mått på vilken roll biosimilarer spelar i den svenska hälso- och sjukvården. Ju större användning desto högre index.

Våra läkemedel

Rituximab från Sandoz.
Pegfilgrastim från Sandoz.
Filgrastim från Sandoz.
Anmäl dig och få uppdateringar inom onkologi direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.
Sandoz avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
NR2010275313 (Oktober 2020)
×

Ask Speakers