Adport har funnits på marknaden sen 2010 och är ett generiskt alternativ till Prograf. Adport uppvisar bioekvivalens mot Prograf enligt de kritierar som är fastställda av läkemedelsmyndigheterna. Trots att Adport är ett godkänt generiskt alternativ till Prograf sker inget automatiskt byte till Adport på apotek. Det beror på att Läkemedelsverket har klassificerat takrolimus som en ej utbytbar substans vilket förhindrar det automatiska utbytet på apotek. Det finns dock inget som hindrar att förskrivaren initierar ett kontrollerat byte vid exempelvis receptförnyelse eller förskriver Adport vid nyförskrivning.  

Ökad flexibilitet med Adport

Adport erbjuder två egna styrkor av takrolimus i direktfrisättande formulering; 0,75 mg och 2 mg. Totalt finns Adport i fem olika styrkor.1

Fler styrkor av Adport möjliggör:

  • Jämnare balansering av morgon-/kvällsdos
  • Dosering i 0,25 mg intervall från 0,5 mg och uppåt
  • Minskning av totala antalet kapslar per dygn för vissa doseringar

 

Hög leveranssäkerhet

Vi vet vikten av att erbjuda en hög leveranssäkerhet, framförallt på transplantationsläkemedel som inte är utbytbara på apotek. Under de 10 år som Sandoz tillhandahållit Adport (tidigare Takrolimus Sandoz) har den haft 100% leveranssäkerhet. 

 

Adport frigör resurser för vården 

Adport har 35-54%2 lägre pris än Prograf beroende på vilka styrkor man jämför. Tack vare användandet av Adport istället för originalet Prograf har vården gjort en årlig besparing på 59 miljoner kronor (beräknat för perioden okt 2019 - sept 20201,2). Vill du veta mer om kostnadsbesparingarna som gjorts med hjälp av Adport i din region, kontakta oss.

För mer information, läs mer på Fass.se

Referenser:
1. SPC Adport
2. Tlv.se, okt 2020
3. Reveal Säljdata okt 2020

Adport (takrolimus) ATC-kod L04AD02. Kalcineurinhämmare. Förpackningar: Kapsel, hård 0,5 mg; 0,75 mg; 1 mg; 2 mg; 5 mg om 50 st. (Rx;F). Indikationer: Profylax mot transplantatavstötning hos lever-, njur- eller hjärttransplanterade personer. Behandling av avstötning av allogent transplantat som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel. Kontraindikationer: Överkänslighet mot takrolimus eller mot andra makrolider eller något hjälpämne. Dosering och administreringssätt: Behandling med takrolimus kräver att noggrann monitorering genomförs av adekvat kvalificerad och erfaren personal. Läkemedlet ska endast förskrivas, och förändringar i immunsuppressiv behandling inledas, av läkare med erfarenhet av behandling med immunsuppressiva medel och av vård av patienter som genomgått transplantation. Rekommendationen är att den orala dygnsdosen ges uppdelat på två dostillfällen (t.ex. morgon och kväll). Varningar och försiktighet se www.fass.se. För aktuella priser se www.tlv.se. Produktresumé uppdaterad 2019-04-17.
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark, www.sandoz.se
NR2010275313 (Oktober 2020)
×

Ask Speakers