• Sandoz inom urologi
    Inom urologi arbetar Sandoz primärt med terapiområdet prostatacancer. Vår ambition är att tillhandahålla kostnadseffektiva läkemedel, samtidigt som vi försöker vidareutveckla befintliga läkemedel och vårt erbjudande till vård, patient och samhälle.

Produkter och tjänster

Leuprorelin Sandoz bidrar till sänkta läkemedelskostnader och beredningsformen innebär färre förberedelsesteg jämfört med andra GnRH-analoger.
Ett medicinskt initiativ som syftar till att dela den senaste forskningen inom prostatacancer.
Beställ material till dig och din patient.
Sandoz avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
NR2010275313 (Oktober 2020)
×

Ask Speakers