SurePal™ är en återanvändbar injektionspenna tillverkad av aluminium och är avsedd för att injicera Omnitrope® (somatropin) hos patienter som behöver behandling med tillväxthormon.

SurePal™ har en användarvänlig design som säkerställer enkel och säker användning. I en användarstudie uppgav 92 % av patienterna att det var enkelt eller mycket enkelt att injicera Omnitrope® (somatropin) med SurePal™.1

Klicka här, för att läsa vanliga frågor om SurePal™ →
Klicka här, för att läsa mer om de viktigaste egenskaperna hos SurePal™ →

 

Hur många olika SurePal™-pennor finns det?

Det finns tre olika SurePal™-pennor. Varje penna passar ihop med en av tre ampulltyper, vilka innehåller 5 mg, 10 mg eller 15 mg tillväxthormon. De olika styrkorna känns igen på de olika färgerna. Alla tre pennor fungerar på samma sätt vilket förenklar användningen.

 

SurePal™-pennans komponenter

 

Ladda ner instruktioner

Ladda ner instruktioner för SurePal™ 5mg (PDF)
Ladda ner instruktioner för SurePal™ 10mg (PDF) 
Ladda ner instruktioner för SurePal™ 15mg (PDF) 

 

Referenser:
1. Rapaport R, et al. Med Devices (Auckl) 2013;6:141–146.
NR2211240241_11/2022
×

Ask Speakers