Sandoz har lång erfarenhet av transplantationsområdet och vi har lärt oss vikten av att ha tillgängligt patientmaterial om våra läkemedel men också identifierat behovet av annan relevant information och hjälpmedel till transplanterade patienter. Nedan finner du det material som du kan beställa av oss. Om du saknar något material, meddela gärna oss vad du önskar så att vi kan fortsätta utveckla vårt bibliotek av patientmaterial.  

 

Patientinformation om våra läkemedel

 

Patientinformation Dailiport

Det finns två olika typer av patientinformation om Dailiport:

Beställ eller ladda ner information om Dailiport vid nyinsättning →
Beställ eller ladda ner information om Dailiport vid byte från originapreparat →

 

Patientinformation med doskort Dailiport

Det finns två olika typer av patientinformation med doskort om Dailiport

Beställ eller ladda ner information med doskort om Dailiport vid nyinsättning →
Beställ eller ladda ner information med doskort om Dailiport vid byte från originapreparat →

 

Patientinformation MMF Sandoz

Det finns två olika typer av patientinformation om MMF Sandoz:

Beställ eller ladda ner information om MMF Sandoz vid nyinsättning →
Beställ eller ladda ner information om MMF Sandoz vid byte från originalpreparat →

 

Patientbroschyrer till transplanterade patienter

Hudkontroll efter transplantation

Organtransplanterade patienter är mer än 100 gånger högre risk att drabbas av allvarlig hudcancer. Den här broschyren är framtagen för att informera patienter, närstående eller vårdpersonal om betydelsen av tidig upptäckt och behandling av hudcancer.

Beställ eller ladda ner information →

 

Graviditet och föräldraskap efter transplantation

Broschyren lyfter olika aspekter kring graviditet och föräldraskap efter transplantation

Beställ eller ladda ner information →

 

Sexualitet efter organtransplantation

Broschyren syftar till att underlätta samtal om sex och samliv efter transplantation och ge information om de olika alternativ som finns tillgängliga för transplanterade patienter för att hitta tillbaka till sin sexualitet. 

 

Beställ eller ladda ner information →

 

 

Hjälpmedel

Pilloxa digitala dosetter

Pilloxa är en dosett som är kopplad till en app och som hjälper patienter att hålla reda på när de ska ta sin medicin. Pilloxa dosetter kan lånas av Sandoz. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

NR2010275313 (Oktober 2020)
×

Ask Speakers