Kostnadseffektiva läkemedel med hög kvalitet


Genom att ge människor världen över tillgång till högkvalitativa och kostnadseffektiva transplantationsläkemedel arbetar vi på Sandoz med att förlänga och förbättra människors liv. Vi har lång erfarenhet inom området transplantation. I början av 1970-talet upptäckte Sandoz forskare nämligen att ett immunhämmande ämne hade effekt på hur kroppen hanterar nya organ. Efter många års studier kunde vi lansera ett nytt läkemedel som skulle komma att få stor betydelse inom transplantationsmedicin. Sedan dess har vi successivt och lojalt arbetat för att förbättra livet för transplanterade patienter och tillhandahåller idag ett flertal högkvalitativa generiska läkemedel. 

Patienten i fokus 

Det viktigaste för oss är patienten, och att kunna anpassa behandlingen efter den enskilda patientens behov. Det gör vi dels genom att tillhandahålla läkemedel med olika verkningsmekanismer, dels genom att vara en partner till hälso- och sjukvården och stötta med olika projekt såsom broschyrer, utbildningar, kongresser med mera. 

Hög leveranssäkerhet 

När det gäller transplantationsläkemedel är det viktigt att tänka på att välja en leverantör med hög leveranssäkerhet. Tack vare vår långa erfarenhet inom transplantationsområdet vet vi hur viktigt det är med ett strukturerat arbetssätt: vi arbetar till exempel med både automatisk och manuell kontroll av lagernivåer och är därmed stabila när det kommer till leverans. 

Med sikte på framtiden 

I och med vår koppling till Novartis har vi inte bara historien med oss, utan även framtiden. Novartis är ett av de forskande företagen och en del av det överskott som kommer från Sandoz generiska försäljning återinvesteras i Novartis forskning. På så sätt kan vi se till att oavbrutet arbeta för att utveckla och förbättra mediciner och behandlingar.

Vill du veta mer om Sandoz inom transplantationsområdet?

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om våra läkemedel och hur vi arbetar inom transplantation. 

 

NR2010275313 (Oktober 2020)
×

Ask Speakers