Världen behöver sunt förnuft, gemensamma åtgärder och välvilja.

Sandoz specialiserar sig på biosimilarer och generika för att göra läkemedelsbehandling tillgängligare och ge allt fler möjligheten till en friskare morgondag. Med förnuftiga läkemedelsval skapar vi tillsammans en hållbar hälso- och sjukvård. Små handlingar kan ha stora effekter.

Varför är det sunt förnuft att välja Sandoz?

1. Världens ledande företag inom biosimilarer och branschens pionjär.

Sandoz har nästan tre decenniers erfarenhet av att utveckla biosimilarer. År 2006 lanserade Sandoz världens första biosimilar och har sedan dess introducerat ytterligare sju biosimilarer på den europeiska marknaden.

2. Expert på generiska läkemedel.

Sandoz tillverkar generika, såsom antibiotika, hormonpreparat, läkemedel för organtransplantationer, mediciner för hjärt- och kärlsjukdomar samt läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet.

3. Erfarenhet och insikt längs vägen.

Vår långa och intressanta historia går tillbaka till året 1886, då Kern & Sandoz grundades i Schweiz. Efter många skeden blev vi år 1996 en del av Novartis-koncernen. År 2023 blir Sandoz återigen ett självständigt företag som står stadigt på egna ben. I dag kan vi stolta konstatera att vi har jobbat väldigt mycket för det goda målet att främja hälsa världen över.

4. Pålitlig produktion och leveranser.

Alla våra biosimilarer tillverkas inom EU. Med hjälp av vårt centrallager och våra distributörers buffertlager tryggar vi vår leveranssäkerhet.

5. Global aktör, lokal service.

Vi verkar runt om i landet och runt om i hela världen. Vår globala portfölj omfattar cirka 1 000 molekyler och 500 miljoner patienter har tillgång till våra läkemedel. I Sverige erbjuder Sandoz service och support av våra lokala expertteam, som genom nära samarbete vill bidra till att förbättra och utveckla svensk sjukvård.

6. Vi är här för att stanna: Sandoz består och blir bättre.

Även om vi skapar nytt tar vi också väl hand om det gamla. Utöver att utveckla nya produkter och molekyler värdesätter vi beständiga produkter som håller länge. Därför utvecklar vi regelbundet våra produkter på marknaden och uppdaterar våra material.

7. Omfattande material och hjälpmedel för patienterna.

Av erfarenhet vet vi att informativa patientmaterial, såsom guider och injektionsvideor, stöder säker medicinering och förbättrar patientföljsamheten.

8. Praktiska injektionspennor.

Patientorienterad design och injektionspennans användarvänlighet stödjer patientens engagemang i sin vård och sänker tröskeln för självständig injicering. Sandoz har utvecklat sina injektionspennor med de här sakerna i åtanke.

9. En pålitlig och ansvarsfull aktör.

Genom att specialisera oss på förmånlig läkemedelsvård bär vi vårt ansvar för framtidens hållbara hälso- och sjukvård. Vi vill minimera vår miljöpåverkan i all vår verksamhet.

10. Sandoz gör förnuftiga handlingar.

Vi arbetar hårt för att göra högklassig sjukvård mer tillgänglig. För att vi till fullo ska kunna utnyttja besparingspotentialen från biosimilarer och generika behöver vi mer samarbete och samförstånd. Det finns fortfarande stora skillnader mellan olika länder och rentav mellan olika regioner.

Ett exempel på Sandoz förnuftiga handlingar är den här intressanta webbplatsen, som låter dig följa med användningen av biosimilarer och generika som inte byts ut på apotek på olika håll i Sverige. Har du redan bekantat dig?

Biosimilarer sänker oftast priserna i hela läkemedelsgruppen2

Priserna på läkemedel i Sverige har i och med introduktionen av biosimilarer sjunkit med cirka3

Etanercept
79 %

Adalimumab
91 %

Pegfilgrastim
57 %

Källor:

  1. sandoz.com
  2. Quintiles IMS. The Impact of Biosimilar Competition in Europe, May 2017.
  3. tlv.se: beräknat för biosimilaren med lägsta priset 1/2023 jämfört med referensprodukten innan första biosimilaren kom.

NR2302077027 02/2023

SEXXXXXXXXXX, XX/XXXX
×

Ask Speakers